Poradenstvo je druhým krokom po detailnej analýze vnútorných a vonkajších faktorov. Vychádza z dlhodobých a rôznorodých skúseností v problematike, poskytuje objektívny náhľad na fungovanie spoločnosti a odhaľuje nové príležitosti a možnosti.

 • Redukcia operatívnych nákladovä a ich presmerovanie do investícií
 • Vyhodnotenie efektívnosti investícií a ich vplyvu na externé prostredie
 • Úprava nákupného procesu a plánovania
 • Kontroling interných procesov
 • Procesné optimalizácie
 • Poradenstvo smerujúce k efektívnej internej a externej logistike
 • Návrhy, ako sa stať sa lídrom v danej oblasti.
 • Kvalitný a pravidelne aktualizovaný market report
 • Zhodnotenie nákupu externých služieb
 • Poradenstvo pri vytipovaní nových dodávateľov
 • Návrhy na úpravu vnútorných noriem, predpisov a smerníc
 • Vypracovanie strategických dokumentov
 • Zhodnotenie akreditácie interných noriem externou audítorskou spoločnosťou.
 • Návrh smerovania podnikateľskej stratégie
 • Vylepšenie public realations managementu
 • Optimalizačné opatrenia
 • Návrh inovatívnych riešení a implementácia nových technológií

PM Garant, s.r.o.

 

Jilemnického 774/4

031 01 Liptovský Mikuláš

Slovakia

 

 

IČO: 456 239 29

DIČ: 202 306 7893

 

Deň zápisu: 21.06.2010, Vložka: 53108/L

+421 904 464 999

 

pmgarant@pmgarant.sk

peter.miksa@pmgarant.sk

 

www.pmgarant.sk