Prvým krokom, ktorý je základom pre poskytnutie ďalšej poradenskej činnosti je komplexný audit spoločnosti zameraný na odhalenie jej slabých miest, neefektívnych procesov a nevhodných podnikateľských rozhodnutí. Prostredníctvom auditu získame ucelený a podrobný náhľad na fungovanie vašej spoločnosti, ako aj na jej pozíciu na trhu, čo nám umožní ponúknuť vám riešenia šité na mieru.

V rámci auditu sa zameriavame na:

 

  • Monitoring interných procesov
  • Prehľad v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch, monitoring dodávateľského a odberateľského prostredia
  • Analýza dopytu a ponuky v danom odvetví
  • Ponuka vizuálneho zobrazenia mapy zdrojov
  • Analýza konkurenčného prostredia

PM Garant, s.r.o.

 

Jilemnického 774/4

031 01 Liptovský Mikuláš

Slovakia

 

 

IČO: 456 239 29

DIČ: 202 306 7893

 

Deň zápisu: 21.06.2010, Vložka: 53108/L

+421 904 464 999

 

pmgarant@pmgarant.sk

peter.miksa@pmgarant.sk

 

www.pmgarant.sk