Nevyhnutným predpokladom na udržanie nových pravidiel a optimalizovaných riešení sú pravidelné a dlhodobé konzultácie. Konzultácie zaručujú, aby realizované opatrenia nestrácali účinok, aby upevnili vybudovanú pozíciu spoločnosti na trhu aj z dlhodobého hľadiska.

Prínosmi konzultácií sú:

 

  • Udržanie nastavených pravidiel
  • Riešenie novovzniknutých problematických situácií
  • Napredovanie inovácií
  • Uplatnenie nových trendov v marketingovej komunikácii
  • Konzultácie k ďalšiemu smerovaniu podniku
  • Pravidelné zhodnotenie situácie na trhu
  • Orientácia v konkurenčnom prostredí
  • Zotrvanie na pozícii lídra na trhu

PM Garant, s.r.o.

 

Jilemnického 774/4

031 01 Liptovský Mikuláš

Slovakia

 

 

IČO: 456 239 29

DIČ: 202 306 7893

 

Deň zápisu: 21.06.2010, Vložka: 53108/L

+421 904 464 999

 

pmgarant@pmgarant.sk

peter.miksa@pmgarant.sk

 

www.pmgarant.sk