Pre možnosť zapojenia sa do obchodnej spolupráce s mnohými výraznými partnermi je predpokladom vlastniť cerfitikáty potvrdzujúce kvalitu, starostlivosť o životné prostredie, bezpečnosť či zodpovedné hospodárenie v súlade s národne aj medzinárodne uznávanými normami.

 

Naša pomoc pri získaní certifikácie začína analýzou súčastného stavu, identifikáciou procesov, implementáciou systémov riadenia podľa príslušných noriem až po celoročnú starostlivosť, aktualizáciu a auditovanie dodržiavania týchto noriem.

PM Garant, s.r.o.

 

Jilemnického 774/4

031 01 Liptovský Mikuláš

Slovakia

 

 

IČO: 456 239 29

DIČ: 202 306 7893

 

Deň zápisu: 21.06.2010, Vložka: 53108/L

+421 904 464 999

 

pmgarant@pmgarant.sk

peter.miksa@pmgarant.sk

 

www.pmgarant.sk