PM Garant je konzultačno-poradenskou spoločnosťou s bohatými odbornými skúsenosťami a dlhodobým pôsobením na trhu.

 

Našim prioritným cieľom je zaručiť vašej spoločnosti finančné zdravie, rast ziskovosti, zvýšenie podielu v trhovom prostredí ako aj efektívne fungovanie smerom navonok i vnútri organizácie.

 • Vysoko kvalitný a profesionálny prístup
 • Flexibilita
 • Dlhoročné skúsenosti a pôsobenie na trhu
 • Široký odborný prehľad
 • Objektivita pri posudzovaní problematiky
 • Inovatívne riešenia

Dávame si záležať na tom, aby Vám boli poskytnuté komplexné služby zamerané na využitie všetkých dostupných príležitostí, minimalizáciu rizika a zefektívnenie vašich interných procesov.

 • Špecializovaný audit vybraných oblastí
 • Prehodnotenie interných postupov – nastavenie fungujúcich ekonomických procesov
 • Vyhodnotenie efektívnosti personálu
 • Outsourcing – krátkodobé a dlhodobé riešenia
 • Orientácia na trhu a v konkurenčnom prostredí – objektívny market report; SWOT analýza
 • Vypracovanie správy o faktických zisteniach  -  netendenčný pohľad na stav spoločnosti z trhového a finančného hľadiska
 • Návrh optimálnych riešení – nadhľadový pohľad na spoločnosť
 • Audit zameraný na finančné ozdravenie
 • Rozbiehanie projektov (start-up)
 • Pomoc pri získavaní dotácií – orientácia v systéme dotácií, grantov, eurofondov
 • Stratégia zameraná na zákazníka
 • Marketing – využitie najmodernejších spôsobov marketingovej komunikácie

Odbornosť našich služieb je overená nadobudnutím certifikátov kvality. Našim cieľom je naďalej rozširovať ponuku certifikovaných služieb a tým vám zaručiť poradenstvo na špičkovej úrovni.

ISO 9001

Systém

manažérstva

kvality

ISO 14001

Systém

environmentálneho

manažérstva

ISO 45001

Systém manažérstva

ochrany zdravia

a bezpečnosti pri práci

ISO/IEC 27001

Systém manažérstva

informačnej

bezpečnosti

PM Garant, s.r.o.

 

Jilemnického 774/4

031 01 Liptovský Mikuláš

Slovakia

 

 

IČO: 456 239 29

DIČ: 202 306 7893

 

Deň zápisu: 21.06.2010, Vložka: 53108/L

+421 904 464 999

 

pmgarant@pmgarant.sk

peter.miksa@pmgarant.sk

 

www.pmgarant.sk